marker   ul. Radzikowskiego 65K/12, 31-315 Kraków

Modernizacje gruntów ewidencji i budynków

 

Modernizacje ewidencji gruntów i budynków podejmowane są m.in. w celu uzupełnienia bądź modyfikacji istniejących danych, co skutkuje np. zmianą oznaczenia działek. Takie modernizacje zarządzane są przez Starostów. Zgodnie z obowiązującym prawem projekt operatu opisowo-kartograficznego jest wyłożony w Starostwie przez 15 dni roboczych do wglądu zainteresowanych podmiotów, w tym osób fizycznych, osób oprawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. W tym czasie podmioty, których dotyczą ujawnione dane mogą zgłaszać do nich uwagi. Rozstrzyganiem zasadności tych uwag zajmuje się upoważniony pracownik Starostwa posiadający odpowiednie uprawnienia wraz z przedstawicielem wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Po upływie wspomnianych 15 dni dane objęte modernizacją stają się danymi ewidencji gruntów i budynków oraz są ujawniane w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym zostaje ogłoszona w BIP oraz dzienniku urzędowym województwa. Osoby, których dane dotyczą, mogą w ciągu 30 dni zgłaszać swoje zarzuty do nich. Za ich rozpatrywanie odpowiedzialny jest Starosta.

 

Czym jest EGiB?

 

Ewidencja Gruntów i Budynków, czyli EGiB to rejestr publiczny zawierający dane liczbowe i opisowe dotyczące gruntów, budynków i lokali oraz właścicieli nieruchomości. sposób zakładania ewidencji gruntów i budynków, jej prowadzenia oraz zakres objętych nią informacji reguluje Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Szczegółowe informacje na temat zakładania oraz weryfikacji ewidencji budynków i gruntów mogą Państwo uzyskać również kontaktując się z naszą pracownią geodezyjną w Krakowie.

Mapy do celów projektowych

Wszelkie inwestycje budowlane wymagają przygotowania mapy do celów projektowych. Mogą to Państwo zlecić specjalistom z naszego biura geodezyjnego.

Mapy do celów prawnych 

rozgraniczenia i podziały nieruchomości

Ikona dokumentu

Na mapach do celów prawnych znajdują się granice nieruchomości, mapy te sporządza się m.in. na potrzeby postępowania sądowego czy podziału spadku.

Modernizacje egib

Zakładanie ewidencji budynków

Ikona planu

Modernizacje ewidencji gruntów i budynków podejmowane są m.in. w celu uzupełnienia bądź weryfikacji istniejących danych, co skutkuje np. zmianą oznaczenia działek.

Tyczenie i inwentaryzacje

powykonawcze obiektów

Ikona przyrządu geodezyjnego

Tyczenie, czyli pomiar działek wykonywane jest prze rozpoczęciem budowy, natomiast inwentaryzacja podwykonawcza budynku – przed oddaniem go do użytku.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.